Narzędzia strony

Środowisko

Wytwarzanie i dystrybucja energii wiąże się z ingerencją i wpływem na środowisko naturalne. Dlatego w naszą codzienną działalność biznesową wpisujemy programy i inicjatywy związane z monitorowaniem i zarządzaniem naszym wpływem na środowisko. Kierujemy się wieloma przepisami i regulacjami oraz podejmujemy dobrowolne inicjatywy. Rezultat: za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w  2014 r. nie nałożono na nas żadnych kar pieniężnych.

1_0.png

Nasze działania środowiskowe skoncentrowane są na pięciu obszarach

2_0.png

Dobra praktyka: Ochrona bociana białego

Bocian biały lubi budować gniazda bezpośrednio na słupach elektrycznych. By chronić bociany i jednocześnie zapobiec ewentualnym awariom, Enea Operator podejmuje takie działania, jak: 

 • wynoszenie gniazd na specjalne platformy, 
 • na niektórych liniach SN i nn stosuje się przewody izolowane, 
 • stosowanie przyłączy izolowanych, 
 • stosowanie izolowanych osłon na zaciski transformatorów (po stronie SN i nn), 
 • stosowanie izolowanych mostków na słupach SN i nn.

W 2014 roku na platformy zostało wyniesionych 105 gniazd. 

Raportujemy naszą działalność

 • Urząd Marszałkowski Województwa:
  - Mazowieckiego w Warszawie
  - Podlaskiego w Białymstoku
  - Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  - Wielkopolskiego w Poznaniu
  - Zachodniopomorskiego w Szczecinie
  - Lubuskiego w Zielonej Górze
  - Dolnośląskiego we Wrocławiu
  - Pomorskiego w Gdańsku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
 • Agencja Rynku Energią
 • Urząd Statystyczny
 • Instytut Chemii Przemysłowej BOWOiK
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej