Narzędzia strony

Interesariusze

Mapa interesariuszy Grupy Enea

Mapa interesariuszy Grupy Enea
InteresariuszŹródło komunikacji
Inwestorzy, Akcjonariusze, Analitycy · Biuro Relacji Inwestorskich
· bezpośrednie spotkania z inwestorami i akcjonariuszami m.in. road show, study tour
· konferencje wynikowe
· aplikacje mobilne
· strona internetowa
· raporty bieżące, okresowe
· raport roczny
· raport CSR
Pracownicy · badania satysfakcji pracowników
· spotkania i szkolenia
· współpraca ze związkami zawodowymi
· intranet
· newslettery
· spotkania i newslettery dla menedżerów
· radiowęzeł
· program wolontariatu pracowniczego
· raport roczny
· raport zrównoważonego rozwoju
· infokioski
Klienci · kontakt bezpośredni poprzez Biura Obsługi Klienta
· infolinia dla Klientów
· badania satysfakcji Klientów
· zakładki na stronie www.enea.pl
· wydarzenia specjalne, m.in. sponsorowane przez Enea
· raport roczny
· raport zrównoważonego rozwoju
Władze lokalne · bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach
· przedstawiciele Enea uczestniczą w pracach powołanej przez wojewodę wielkopolskiego grupy roboczej, której celem jest identyfikacja istotnych potrzeb społecznych oraz planowanie działań na rzecz ich realizacji
· biuletyn pt. „Energetyczny samorząd”
· strony internetowe
· konferencje
· raport zrównoważonego rozwoju
Społeczności lokalne, opinia publiczna · bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych
· komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne
· udział pracowników Grupy Kapitałowej Enea w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego
· strona www.enea.pl, w tym zakładka dedykowana społecznej odpowiedzialności biznesu, celom strategicznym Enea w tym obszarze oraz sposobom ich realizacji
· prelekcje i udział w wydarzeniach branżowych oraz dedykowanych społecznej odpowiedzialności biznesu
· raport zrównoważonego rozwoju
Organizacje pozarządowe, beneficjenci, partnerzy społeczni, instytucje naukowe · strona internetowa
· formularz aplikacyjny dla beneficjentów
· kontakt bezpośredni
· dialog w trakcie realizacji wspólnych projektów
· raport zrównoważonego rozwoju
Kontrahenci i dostawcy · komunikacja bezpośrednia z dedykowanymi osobami do współpracy ze strony spółek Grupy
· strona internetowa
· spotkania branżowe, targi
· raport roczny
· raport zrównoważonego rozwoju
Organizacje branżowe · spotkania
· targi
· członkostwo w organizacjach
· uczestnictwo w grupach roboczych, władzach organizacji branżowych
· raport roczny
· raport zrównoważonego rozwoju
Media · biuro prasowe i bieżąca komunikacja
· kontakt przez dedykowanego e-maila
· strona internetowa
· spotkania z mediami
· konferencje prasowe
· dedykowane służby prasowe
· raport zrównoważonego rozwoju
Administracja publiczna · sprawozdania
· raport roczny
· raport zrównoważonego rozwoju
· bezpośrednia komunikacja
· konferencje
Środowisko naturalne · komunikowanie wpływu na środowisko naturalne m.in. poprzez sprawozdania i raporty przesyłane jednostkom administracji publicznej dedykowanej ochronie środowiska oraz poprzez raport CSR