Narzędzia strony

Dostawcy zobowiązani są do stosowania praktyk zgodnych z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy, jaki obowiązuje w Enea Wytwarzanie.

Dostawcy

W codziennej działalności firm kierujących się zasadami społecznej odpowiedzialności coraz ważniejszy jest temat współpracy z dostawcami. Dotąd każda z naszych spółek samodzielnie budowała relacje z dostawcami. Od stycznia 2015 roku kwestie zakupów zostały przyporządkowane Enea Centrum, które stanowi „centrum administracyjne” naszej Grupy. Usprawni to proces zakupów.

Codziennie korzystamy z usług i produktów pochodzących od setek dostawców. Dla naszej codziennej działalności związanej z produkcją i obrotem energią najważniejsze są trzy grupy, które opisujemy poniżej:

Dostawcy kluczowych surowców

Jako wytwórcy energii elektrycznej stale współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi producentami węgla kamiennego. Do głównych polskich dostawców należą: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A. i Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz firma PETROKOL Sp. z o. o. Elektrociepłownia Białystok korzysta z węgla pochodzącego z Rosji. Do produkcji energii wykorzystujemy biomasę pochodzącą z Polski, Ukrainy, Rosji i Białorusi.

Dostawcy zobowiązani są do stosowania praktyk zgodnych z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy, jaki obowiązuje w Enea Wytwarzanie. Na zasady współpracy z dostawcami biomasy wpływa również tzw. System Należytej Staranności. Kwestie zasad współpracy z dostawcami regulują również Kodeks Etyki i Kodeks Wartości.

Dostawcy usług transportowych

Do naszych kluczowych dostawców należą również firmy transportowe. Węgiel kamienny jest dostarczany do Elektrowni w Kozienicach wyłącznie transportem kolejowym. Od efektywności i możliwości logistycznych przewoźnika kolejowego zależą również dostawy węgla i biomasy dla Elektrociepłowni Białystok.

Dostawcy segmentu przesyłu i dystrybucji

Spośród ponad tysiąca dostawców usług i produktów dla segmentu przesyłu i dystrybucji do najważniejszych kategorii należą:

  • dostawcy materiałów elektrotechnicznych wykorzystywanych przy budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, producenci transformatorów, kabli i przewodów, osprzętu do budowy linii.
  • dostawcy infrastruktury IT i usług związanych z projektowaniem sieci elektroenergetycznych.
  • dostawcy usług modernizacji lub budowy sieci elektroenergetycznych.
  • dostawcy oprogramowania, pojazdów, paliwa i sprzętu BHP.