Narzędzia strony

Pracownicy

Zatrudniamy ponad 10 tys. osób i jesteśmy jednym z głównych pracodawców na terenie Wielkopolski. Aktualizujemy strukturę spółek, co powoduje zmiany w zatrudnieniu. Jako pracodawca dbamy w szczególności o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Nasi pracownicy korzystają również z szeregu przywilejów i benefitów. Zapewniamy im również możliwości rozwoju w kierunkach strategicznych dla całej Grupy Enea.

Zarządzanie miejscem pracy

Zasady pracy w poszczególnych spółkach regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz wewnętrzne dokumenty.

zasady pracy

Współpraca ze związkami zawodowymi

W naszych spółkach działają organizacje związkowe. Dlatego też w Grupie funkcjonują umowy zbiorowe. 

Odsetek pracowników zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi w 2014 r. oraz związki zawodowe, w których zrzeszeni byli pracownicy Grupy w 2014 r.

Nazwa spółkiOdsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi w 2014 r.Związki zawodowe, w których zrzeszeni byli pracownicy spółki w 2014 r.
Enea SA 100% Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea.
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Enea S.A.
Enea Operator 100% NSZZ „Solidarność” Organizacja Międzyzakładowa Enea
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea SA
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej Enea SA
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Enea SA
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej Enea SA „Kadra”
Enea Wytwarzanie 99,87% Niezależny Samorządny Związek Zawodowy SOLIDARNOŚĆ Komisja Zakładowa Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.;
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enea Wytarzanie Sp. z o.o.;
Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w Enea Wytarzanie Sp. z o.o.;
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej Enea S.A. Zakładowa Organizacja Związkowa Enea Wytwarzanie;
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej Enea S.A. „Kadra”;
Samodzielny Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno – Technicznych, Administracyjnych i Obsługi Elektrociepłowni Białystok;
PEC Oborniki 100% Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników, (zrzeszonych 60% pracowników spółki)
Elektrociepłownia Białystok 99,41% Oddziałowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku
Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników przy MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku
Miejska Energetyka Cieplna Piła 0 Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników
Enea Centrum 100% Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy Enea SA
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej Enea „Kadra”
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Enea Trading 59,00% Zakładowa Organizacja Związkowa Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków w Enea Trading
Organizacja Podzakładowa nr 2 NSZZ „Solidarność” Enea Poznań
Enea Serwis NSZZ Solidarność Organizacja Międzyzakładowa Enea
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego GE Enea SA
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników GE Enea SA Kadra
Enea Oświetlenie 100% NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Komisja Zakładowa Enea
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników GK Enea
Enea Pomiary 100% NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Enea Logistyka 65,97% NSZZ „Solidarność”
Hotel EDISON Nie dotyczy NSZZ „Solidarność” Grupy Kapitałowej Enea
MZZP Grupy Kapitałowej Enea
Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK brak Zakładowa Organizacja Związkowa MZZP Grupy Kapitałowej Enea w Bydgoszczy
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea
Energo-Tour 83% Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea SA
NSZZ „Solidarność”