Narzędzia strony

Zatrudnienie

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na płeć w 2014 roku (stan na 31.12.2014r.)

Nazwa spółkiCałkowita liczba pracownikówLiczba kobietLiczba mężczyzn
Enea SA 288 158 130
Enea Wytwarzanie 2.348 306 2.042
MEC Piła 140 21 119
PEC Oborniki 35 3 32
MPEC Białystok 448 55 393
Enea Operator 4.276 517 3.759
Enea Trading 79 31 48
Enea Centrum 1.274 956 318
Enea Serwis 623 127 496
Enea Logistyka 144 38 106
Enea Oświetlenie 120 30 90
Enea Pomiary 172 46 126
Hotel Edison 21 15 6
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 75 63 12
Energo-Tour 18 14 4

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na kategorie pracownicze i płeć (stan na 31.12.2014r.).

Najwyższa kadra zarządzającaDyrektorzyKierownicy niższego szczeblaPracownicy operacyjniPracownicy biurowi
Nazwa spółkiLiczba kobietLiczba mężczyznLiczba kobietLiczba mężczyznLiczba kobietLiczba mężczyznLiczba kobietLiczba mężczyznLiczba kobietLiczba mężczyzn
Enea SA 0 0 4 8 15 23 0 0 139 99
Enea Wytwarzanie 0 2 1 12 22 105 145 1.591 142 328
MEC Piła 0 0 0 2 1 8 8 89 12 20
PEC Oborniki 0 0 1 1 0 0 0 27 2 4
MPEC Białystok 0 1 0 4 7 19 1 321 47 48
Enea Operator 0 1 3 42 49 437 25 2.130 440 1.149
Enea Trading 0 0 0 4 5 7 0 0 26 37
Enea Centrum 0 0 6 22 68 33 0 0 882 263
Enea Serwis 2 0 1 13 12 64 50 361 62 58
Enea Logistyka 2 6 9 21 14 69 13 10
Enea Oświetlenie 0 0 0 2 3 15 0 46 27 27
Enea Pomiary 1 0 1 4 6 17 25 102 13 3
Hotel Edison 0 0 0 0 3 0 5 6 7 0
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 1 1 0 0 3 2 52 8 7 1
Energo-Tour 0 1 0 0 1 1 0 0 13 2

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na rodzaj umowy o pracę (stan na 31 grudnia 2014 r.)

Nazwa spółkiCałkowita liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracęLiczba pracowników w podziale na rodzaj umowy o pracęLiczba pracowników w podziale na wymiar czasu pracy
PróbnyOkreślonyNieokreślonyPełny wymiar czasu pracyNiepełny wymiar czasu pracy
Enea SA 288 0 24 264 279 9
Enea Wytwarzanie 2.348 0 63 2.285 2.337 11
MEC Piła 140 0 7 133 140 0
PEC Oborniki 35 2 0 33 35 0
MPEC Białystok 448 4 0 444 445 3
Enea Operator 4.276 0 63 4.213 4.260 16
Enea Trading 79 1 5 73 76 3
Enea Centrum 1.274 0 39 1.235 1.265 9
Enea Serwis 623 0 48 575 589 34
Enea Logistyka 144 0 11 133 142 2
Enea Oświetlenie 120 0 11 109 118 2
Enea Pomiary 172 1 171 167 5
Hotel Edison 21 0 12 9 21 0
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 75 0 0 75 75 0
Energo-Tour 18 0 0 18 18 0

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w 2014 roku (stan na 31.12.2014r.)

Nazwa spółkiLiczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracęLiczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
Enea SA 288 10
Enea Wytwarzanie 2.348 24
MEC Piła 140 0
PEC Oborniki 35 0
MPEC Białystok 448 3
Enea Operator 4.276 8
Enea Trading 79 0
Enea Centrum 1.274 2
Enea Serwis 623 61
Enea Logistyka 144 2
Enea Oświetlenie 120 7
Enea Pomiary 172 0
Hotel Edison 21 1
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 75 26
Energo-Tour 18 0

Liczba odejść pracowników i wskaźnik odejść w podziale na płeć w 2014 r.

Nazwa spółkiŁączna liczba odejśćWskaźnik odejść wszystkich pracownikówLiczba odejść kobietWskaźnik odejść kobietLiczba odejść mężczyznWskaźnik odejść mężczyzn
Enea SA 169 58,68% 111 70,25% 58 44,62%
Enea Wytwarzanie 298 12,69% 117 5,00% 181 8,86%
MEC Piła 18 12,86% 5 23,81% 13 10,92%
PEC Oborniki 5 14,29% 1 33,33% 4 12,50%
MPEC Białystok 74 16,52% 17 30,91% 57 14,50%
Enea Operator 999 23,36% 666 128,82% 333 8,86%
Enea Trading 10 12,66% 8 25,81% 2 4,17%
Enea Centrum 68 5,34% 49 5,13% 19 5,97%
Enea Serwis 64 10,27% 28 22,05% 36 7,26%
Enea Logistyka 12 8,33% 4 10,53% 8 7,55%
Enea Oświetlenie 13 10,83% 4 13,33% 9 10,00%
Enea Pomiary 19 11,05% 10 22,22% 9 7,14%
Hotel Edison 9 42,86% 6 40,00% 3 50,00%
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 1 1,33% 0 0,00% 1 8,33%
Energo-Tour 6 33,33% 4 28,57% 2 50,00%

Liczba odejść pracowników i wskaźnik odejść w podziale na kategorie wiekowe w 2014 r.

Nazwa spółkiOdejścia pracowników do 29. roku życiaWskaźnik odejść pracowników poniżej 30. roku życia w 2012 r.Odejścia pracowników od 30. do 50. roku życiaWskaźnik odejść pracowników z kategorii 30–50 latOdejścia pracowników powyżej 50. roku życiaWskaźnik odejść pracowników powyżej 50. roku życia
Enea SA 24 8,00% 117 41% 28 10%
Enea Wytwarzanie 11 0,40% 109 4,00% 178 7,00%
MEC Piła 1 0,69 1 0,69 16 11
PEC Oborniki 0 0 1 2,6% 4 10,5%
MPEC Białystok 2 2,7% 10 13,51% 62 83,79%
Enea Operator 49 19,7 462 19,7 488 29
Enea Trading 2 2,50% 7 8,75% 1 1,25%
Enea Centrum 12 14,8 33 4,3 23 5,4
Enea Serwis 2 0,32% 17 2,70% 45 7,22%
Enea Logistyka 0 0 5 0.06 7 0,12
Enea Oświetlenie 1 0,83% 5 4,17% 7 5,83%
Enea Pomiary 1 11,11 3 2,86 15 25,86
Hotel Edison 3 0,5 3 0,3 3 0,6
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 0 0 1 2,08 0 0
Energo-Tour 0 0 2 0,11 4 0,22

Liczba nowych pracowników przyjętych do pracy, w podziale na kategorie wiekowe i płeć w 2014 r.

Nazwa spółkiŁączna liczbaKobietyMężczyźniKategoria wiekowa do 29. roku życiaKategoria wiekowa od 30. do 50. roku życiaKategoria wiekowa powyżej 50. roku życia
Enea SA 46 26 20 19 27 0
Enea Wytwarzanie  57 17 40 25 22 10
MEC Piła 2 0 2 1 1 0
PEC Oborniki 2 0 2 1 0 1
MPEC Białystok 7 2 5 5 0 2
Enea Operator 105 34 71 58 37 10
Enea Trading  10 5 5 7 3 0
Enea Centrum 1163 870 293 69 690 404
Enea Serwis  21 5 16 2 14 5
Enea Logistyka  4 2 2   3 1
Enea Oświetlenie 16 5 11 7 7 2
Enea Pomiary 1 1 0 0 1 0
Hotel Edison 9 6 3 5 3 1
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 0 0 0 0 0 0
Energo-Tour 0 0 0 0 0 0