Narzędzia strony

Mamy jasne zasady, którymi się kierujemy przy współpracy społecznej.

Społeczeństwo

Działania na rzecz społeczności, w których działamy, są dla nas bardzo ważne. Spółki naszej Grupy są bardzo silnie związane z regionem, w którym się znajdują, np. elektrownia Kozienice. Dlatego angażujemy się w życie społeczności poprzez działalność Fundacji Enea i zaangażowanie wolontariackie naszych pracowników.

Suma przyznanych darowizn w 2014 roku

Spółki Suma przyznanych darowizn w 2014 r. w zł
Enea SA* 400.000
Enea Wytwarzanie*  604.500
MEC Piła 3.751
PEC Oborniki 0
MPEC Białystok 24879
Enea Operator* 448.500
Enea Trading  0
Enea Centrum b.d.
Enea Serwis  0
Enea Logistyka  2.388
Enea Oświetlenie 12.000
Enea Pomiary 0
Hotel Edison 0
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 0
Energo-Tour 0
SUMA 1.496.018

* w tym 400000 zł na rzecz Fundacji Enea

Zdajemy sobie sprawę, że nasza codzienna działalność spotyka się z silnym odbiorem społecznym. W 2014 roku odnotowaliśmy dwie sytuacje problematyczne. Pierwsza to sporadyczne protesty indywidualnych odbiorców w zakresie windykacji technicznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej. Spółka Enea Pomiary zareagowała profesjonalnym wyjaśnianiem działań windykacyjnych wynikających z zadłużenia w płatnościach za użytkowanie energii elektrycznej. Trudności napotkaliśmy podczas kupna udziałów spółki MPEC od Gminy Białystok.

Zasady współpracy ze społecznościami

Mamy jasne zasady, którymi się kierujemy przy współpracy społecznej. Za ten obszar odpowiada powstała w 2014 roku Fundacja Enea, która działa w oparciu o statut, regulamin organizacyjny oraz regulamin przyznawania wsparcia. Główne obszary działania Fundacji Enea: 

Fundacja

Fundacja jest jedynym podmiotem w Grupie udzielającym wsparcia na cele społeczne - regulamin udzielania wsparcia jest dostępny na stronie Fundacji.

Fundacja realizuje projekty autorskie, jak również przejęła działania wolontariatu pracowniczego, co pozwoli na  skoordynowanie obszaru wolontariatu na poziomie całej Grupy.

Suma przyznanego wsparcia przez Fundację Enea w 2014r.

Fundacja Enea wydatkowała 416 235

Grupa Enea prowadzi także projekty sponsoringowe, będąc sponsorem polskiego sportu (m.in. Reprezentacji Żużlowej Polski, cyklu zawodów triathlonowych Enea TriTour czy rozgrywek koszykarskich), angażując się w projekty kulturalne (m.in. Enea jest mecenasem Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz sponsorem jubileuszowej trasy koncertowej zespołu Perfect). Enea realizuje politykę sponsoringową w oparciu o strategię i zasady.