Narzędzia strony

Wolontariat pracowniczy

Mamy 10 tys. pracowników – to ogromna siła. W 2011 roku stworzyliśmy im możliwość angażowania w działania społeczne. Wynik: z działań naszych wolontariuszy skorzystało w ciągu 5800 godzin aż 94 tys. beneficjentów. 

Przykład idzie z samej góry, dlatego w  promocję wolontariatu zaangażował się członek zarządu spółki Enea , przystępując do Koalicji „Prezesi-Wolontariusze”. Koalicja promuje ideę wolontariatu. W 2014 roku aż czterech prezesów największych spółek Enea prowadziło zajęcia lekcyjne dla dzieci i młodzieży.  

Wolontariat kompetencyjny 

Wolontariat kompetencyjny to taki rodzaj wolontariatu, w którym nasi pracownicy-wolontariusze wykorzystują swoją profesjonalną wiedzę i umiejętności. W 2014 roku nasi pracownicy brali udział w dwóch wieloletnich programach. W zakresie bezpiecznego obchodzenia się z prądem oraz udzielania pomocy przedmedycznej przeszkolili łącznie 1024 osoby, w tym dzieci i młodzież. Na działania edukacyjne wolontariusze przeznaczyli prawie 60 godzin.

Nie taki prąd straszny

picture3_1.jpg

„Nie taki prąd straszny” do program, który przygotowaliśmy dla najmłodszych, czyli dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Nasi pracownicy – wolontariusze prowadzą lekcje w szkołach i uatrakcyjniają je ciekawymi doświadczeniami np. uzyskują prąd z ziemniaka czy napoju gazowanego. 

Pierwsza pomoc

picture2_0.jpg

Z naszego programu „Pierwsza pomoc” mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Nasi wolontariusze - ratownicy przedmedyczni uczą, jak należy zareagować, gdy jest się świadkiem nieszczęśliwego zdarzenia np. zasłabnięcia czy zawału serca. Przekazują wiedzę teoretyczną i ćwiczą umiejętności praktyczne, pozwalające na podejmowanie szybkich działań ratunkowych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Pokazy prowadzili, używając profesjonalnego sprzętu ratowniczego.

Wolontariat akcyjny 

Wolontariat akcyjny to projekty i inicjatywy realizowane wspólnie z partnerami, które wspierają nasi pracownicy. 

Poznaj nasze akcje wolontariackie w 2014 r.

zbiorka_odziezy.png

Enea