Narzędzia strony

Inwestycje społeczne

Oprócz wspierania inicjatyw społecznych i angażowania się pracowników, od lat działamy na rzecz lokalnych społeczności, organizując konkursy, uczestnicząc w akcjach historycznych czy edukacyjnych. Poznaj nasze inicjatywy.

Konkurs „W kontakcie z energią” 

To konkurs, do którego zaprosiliśmy szkoły. Jego celem była  promocja wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej, a także promowania ekologicznych nawyków. Zadaniem uczestników konkursu było dokumentowanie w różnej formie wydarzeń związanych z inicjatywami ekologicznymi realizowanymi przez szkołę. Tym samym zachęcaliśmy dzieci i młodzież do uprawiania sztuki pisarskiej, fotograficznej i filmowej. Laureatom konkursu przekazaliśmy nowoczesne tablice multimedialne, a także przygotowaliśmy dla nich interaktywne spotkania. 

Edukacja dot. infrastruktury energetycznej

Enea Operator bierze udział w inicjatywie przeciwdziałającej dewastacji infrastruktury energetycznej – „NIEZŁOMNI. Ochrona infrastruktury.”  Spółka informuje poprzez media o skutkach i skali zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury energetycznej (współpraca m.in. z: Radio Merkury, Radio ZET, TOK FM, Polskie Radio, telewizja WTK, TVP Poznań, TVP Szczecin, Głos Wielkopolski, Kurier Lubuski, CIRE, epoznan.pl, TV Asta, EXTRA Wałcz).

Obejmujemy patronatem szkoły techniczne

Spadek zainteresowania szkolnictwem technicznym i zawodowym wśród młodzieży a także potrzeba odmłodzenia kadry technicznej zainspirowała Zarząd ENEA Operator do stworzenia programu wspierającego edukację i rozwój przyszłych elektromonterów, energetyków i elektryków. Pierwszym efektem współpracy było uroczyste podpisanie umowy z Zespołem Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu.

Pomoc dla potrzebujących

Enea Logistyka zorganizowała zbiórkę na rzecz chorej córki pracownika spółki.

Udział w wydarzeniach i inicjatywach lokalnych

  • Akcja „Przypnij kokardę!”  -  coroczna inicjatywa mająca na celu uczczenie Powstania Wielkopolskiego oraz propagowanie wiedzy na jego temat.
  • Konkurs multimedialny „Pokaż historię - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”. Konkurs zorganizowany był dla uczniów wielkopolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach 96. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
  • Organizacja przez Enea Oświetlenie targów branżowych dla samorządów terytorialnych, podczas których omawiane są kluczowe zagadnienia dotyczące oświetlenia i innych tematów energetycznych, a które służą również wymianie doświadczeń pomiędzy samorządami lokalnymi a energetyką.
  • Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Lasami Państwowymi polegająca na przeprowadzaniu wspólnych patroli, mających na celu  prewencyjne sprawdzenie terenu pod kątem aktywności złodziei i wandali uprzykrzających życie energetykom i leśnikom.