Narzędzia strony

Mapa interesariuszy

KLIENCI
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE, OPINIA PUBLICZNA
ŚRODOWISKO NATURALNE
PRACOWNICY
WŁADZE LOKALNE
INWESTORZY
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, BENEFICJENCI, PARTNERZY SPOŁECZNI, INSTYTUCJE NAUKOWE
KONTRAHENCI I DOSTAWCY
ORGANIZACJE BRANŻOWE
MEDIA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

WYBIERZ BUDYNEK I DOWIEDZ SIĘ JAK KOMUNIKAUJEMY SIĘ Z NASZYMI INTERESARIUSZAMI

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Kontakt bezpośredni poprzez Biura Obsługi Klienta
 • Infolinia dla Klientów
 • Badania satysfakcji Klientów
 • Spotkania i wydarzenia organizowane dla kluczowych Klientów biznesowych

MEDIA ONLINE

 • Specjalne zakładki na stronie www.enea.pl dedykowane różnym Klientom, np. „Energia dla domu”, „Energia dla biznesu”
 • Forum Klienta na stronie www.enea.pl, czaty, blogi
 • Kanał ENERGIA NEWS www.elko.com.pl
 • Edukacja ekologiczna Klientów poprzez akcję „W kontakcie z naturą” i dedykowany jej portal edukacyjno-społecznościowy www.wkontakcieznatura.pl

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport roczny
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych
 • Udział pracowników Grupy Kapitałowej ENEA, w tym ENEA S.A., w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego
 • Prelekcje i udział w wydarzeniach branżowych oraz dedykowanych społecznej odpowiedzialności biznesu

MEDIA & ONLINE

 • Komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne
 • Strona www.enea.pl, w tym rozbudowana zakładka dedykowana społecznej odpowiedzialności biznesu, celom strategicznym ENEA S.A. w tym obszarze oraz sposobom ich realizacji
 • Profil na Facebooku dedykowany edukacji ekologicznej

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport zaangażowania społecznego
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Nasz wpływ na środowisko naturalne komunikujemy m.in. poprzez sprawozdania i raporty przesyłane jednostkom administracji publicznej dedykowanej ochronie środowiska oraz poprzez Raport CSR.

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Badania satysfakcji pracowników
 • Spotkania, szkolenia, wyjazdy integracyjne
 • Współpraca ze związkami zawodowymi
 • Spotkania i newslettery TOP 300
 • Program wolontariatu pracowniczego

MEDIA & ONLINE

 • Intranet
 • Newslettery
 • Informacje przez radiowęzeł

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport roczny
 • Raport CSR
 • Raport zaangażowania społecznego

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach
 • Przedstawiciele ENEA S.A. biorą aktywny udział w pracach powołanej przez wojewodę wielkopolskiego grupy roboczej, której celem jest identyfikacja istotnych potrzeb społecznych oraz planowanie działań na rzecz ich realizacji
 • Konferencje

MEDIA & ONLINE

 • Kanał ENERGIA NEWS www.elko.com.pl
 • Biuletyn pt. „Energetyczny samorząd”
 • Strona internetowa

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport zaangażowania społecznego
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Biuro Relacji Inwestorskich
 • Bezpośrednie spotkania z inwestorami
 • Spotkania, np. road show, udział w wydarzeniach i prelekcje podczas nich

MEDIA & ONLINE

 • Aplikacje dla relacji inwestorskich, dostępne na urządzeniach iPhone/iPad oraz smartfonach w systemie Android
 • Strona internetowav

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raporty bieżące, okresowe
 • Raport roczny
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Kontakt bezpośredni
 • Dialog w trakcie realizacji wspólnych projektów

MEDIA & ONLINE

 • Strona internetowa
 • Formularz aplikacyjny dla beneficjentów

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport zaangażowania społecznego
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Komunikacja bezpośrednia z dedykowanymi osobami do współpracy ze strony spółek Grupy
 • Konkursy i przetargi
 • Spotkania branżowe, targi

MEDIA & ONLINE

 • Strona internetowa

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport roczny
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Spotkania
 • Targi
 • Członkostwo w organizacjach
 • Uczestnictwo w grupach roboczych, władzach organizacji branżowych

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport roczny
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Spotkania z mediami

MEDIA & ONLINE

 • Biuro prasowe i bieżąca komunikacja
 • Kontakt przez dedykowanego e-maila
 • Strona internetowa

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport zaangażowania społecznego
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Bezpośrednie spotkania
 • Konferencje

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Sprawozdania
 • Raport roczny
 • Raport CSR

Więcej