Narzędzia strony

Współpracujemy z uczelniami i organizacjami branżowymi.

Szkolenia i edukacja

Zapewniamy naszym pracownikom możliwości rozwoju poprzez system szkoleń oraz benefity w postaci dofinansowania do nauki języka angielskiego, studiów czy aplikacji prawniczych.

Szkolenia, jakie organizujemy dla naszych pracowników, są związane z kierunkami naszego rozwoju:

Szkolenia

W 2014 w Enea Operator rozpoczęto wstępnie działania w zakresie realizacji programu rozwoju kadr opartego o ścieżki kariery zawodowej, programu mentoringu i coachingu dla elektromonterów – strategiczne działania związane z wyłanianiem i szkoleniem mentorów kontynuowane będą w 2015 roku.

Współpracujemy z uczelniami i organizacjami branżowymi. Przykładem jest współpraca Enea Wytwarzanie z Politechniką Warszawską oraz Politechniką Wrocławską, które obejmuje takie działania, jak:

  • organizacja konferencji naukowo – technicznych czy seminariów,
  • organizacja wycieczek dydaktycznych dla studentów, odbywanie praktyk zawodowych studentów studiów dziennych/zaocznych,
  • kształcenie kadry technicznej Enea na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich.

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia w 2014 r.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na:
Nazwa spółkiPracowników ogółemKobietyMężczyznNajwyższą kadrę zarządzającąDyrektorówKierowników średniego szczeblaPracowników operacyjnychPracowników biurowych
Enea SA 31,39 24,61 39,63 0 32 41,13 0 29,63
Enea Wytwarzanie 36,49 21,26 35,03 60,09 54,79 42,73 28,88 28,94
MEC Piła 15,3 16,2 13,2 0 49,5 15,1 12 12,4
PEC Oborniki 11,4 16 11 0 16 0 8 22,6
MPEC Białystok 4520 595 3925 27 31 262 3051 1149
Enea Operator 34,14 23,9 35,5 48 25,95 25,81 41,3 13,34
Enea Trading 5,85 4,26 6,88 0 12 7,5 0 5,14
Enea Centrum 8,53 7,75 9,51 0 22,29 10,61 0 7,6
Enea Serwis 21 13 21 16 27 19 18 15
Enea Logistyka 1328 352 976 40 0 336 760 0
Enea Oświetlenie 18,4 18,7 18,3 36 36 34,89 13,3 14,98
Enea Pomiary 11,87 12,17 11,76 64 35,2 27,83 7,34 14,38
Hotel Edison 0 0 0 0 0 0 0 0
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK* brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych
Energo-Tour 0 0 0 0 0 0 0 0

* Spółka nie prowadzi statystyk w w/w zakresie.