Narzędzia strony

Nasze działania z jednej strony wynikają z wymagań obowiązującego prawa, a z drugiej z naszych własnych inicjatyw.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

W naszej działalności bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo ważna. Działamy zgodnie z zewnętrznymi regulacjami, jak ustawy i rozporządzenia odnośnie do BHP. Posiadamy również wewnętrzne wytyczne.

Bezpieczeńswto i zdrowie pracowników

Każda spółka w naszej Grupie zarządza odrębnie kwestiami BHP. Tą tematyką zajmują się dedykowani specjaliści, którzy najczęściej pracują w specjalnie powołanych do tego komórkach. W wybranych spółkach, jak MEC Piła, działają Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy.

Przykłady:

 • w Enea Serwis jest to Centralna Jednostka Służby BHP,
 • w Enea Oświetlenie jest to Biuro Ochrony Pracy, w którym pracują Starszy Inspektor ds. bhp wspierany przez Specjalista ds. BHP,
 • w Enea Operator jest to Kierownik Biura Ochrony Pracy.

Dowiedz się, na czym polegają działania BHP i poznaj nasze wyniki

Nasze działania z jednej strony wynikają z wymagań obowiązującego prawa, a z drugiej z naszych własnych inicjatyw. Podsumowując, do najważniejszych działań w zakresie BHP należą:

 • identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego,
 • monitorowanie warunków pracy,
 • działania korygujące i zapobiegawcze w obszarze BHP,
 • szkolenia z zakresu BHP,
 • komunikacja wewnętrza w zakresie BHP,
 • identyfikacja i wdrażanie wymagań prawnych oraz innych wymagań zewnętrznych z zakresu BHP (Kodeks Pracy i Regulamin Pracy).

Od szkoleń po konkurs, czyli inicjatywy BHP

Skala i liczba naszych działań podjętych w 2014 roku wyraźnie pokazuje, jaką wagę przykładamy do bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

 • Stanowiska pracy: dbałość o ergonomiczne stanowiska pracy (np. wymiana zużytych foteli biurowych w Enea Centrum), remonty, odświeżanie poszczególnych pomieszczeń pracy, kontrole i przeglądy stanowisk, modernizacja budynku dyspozytorni w kotłowni Koszyce (MEC Piła)
 • Sprzęt: wyposażenie pracowników Enea Operator w wysokiej jakości sprzęt i narzędzia do prac pod napięciem, doposażenie brygad elektromonterów w sprzęt ochronny poprawiający bezpieczeństwo pracy oraz zakup dodatkowych apteczek, wydawanie pracownikom w okresie wzmożonej aktywności owadów repelentów; w Enea Serwis sprawdzono 181 kompletów wyposażenia elektromonterów, wyposażenie warsztatu w stół spawalniczy z wyciągiem (MPEC Białystok)
 • Kontrola: stanu technicznego urządzeń, pomiary skuteczności przeciwpożarowej oraz izolacyjności sprzętu (Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK), stan apteczek (Enea Serwis), 143 kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków BHP na budowach (w Enea Serwis)
 • Opracowanie instrukcji i analiza zmian prawnych: w Enea Operator opracowano „Instrukcje prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych”, w Enea Wytwarzanie utworzono centralny rejestr niezgodności w celu ułatwienia pracownikom zgłaszania zauważonych niezgodności
 • Szkolenia: wstępne i okresowe w zakresie BHP, udzielania pierwszej pomocy, przeciwpożarowe (np. w Enea Centrum w szkoleniu z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego wzięło udział około 300 osób pracujących w spółce)
 • Próbna ewakuacja: np. w Enea Centrum w obiekcie w Poznaniu na ul. Dziadoszańskiej, siedziba Enea SA przy ulicy Góreckiej 1
 • Akcje i konkursy: Konkurs Wiedzy Energetycznej „1 z 10 tysięcy” im. Pawła Balcerowskiego - edycja 2014, w Enea Serwis przeprowadzono akcję „Wiosenna kontrola sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości”, wydanie ulotek informujących dla gości oraz pracowników firm zewnętrznych o możliwości występowania zagrożeń na terenie firmy (Enea Wytwarzanie), Konkurs „1 z 10 tysięcy” dla pracowników całej Grupy dotyczący prawa pracy, BHP, pierwszej pomocy i samej branży energetycznej (Enea SA)
 • Dbałość o zdrowie: organizowanie przez przychodnię przyzakładową akcji badań profilaktycznych (Enea Wytwarzanie), zapewnienie pracownikom możliwości aktywnego spędzania czasu, np. drużyna piłkarska pracowników Enea Logistyka.

Liczba wypadków i wskaźnik wypadkowości w spółkach Grupy ENEA w 2014 roku.

Nazwa spółkiLiczba wypadkówWskaźnik częstotliwości wypadków
Enea SA 1 3,65
Enea Wytwarzanie  5 2,13
MEC Piła 1 7,14
PEC Oborniki 0 0
MPEC Białystok 9 19,2
Enea Operator 34 8,02
Enea Trading  0 0
Enea Centrum 6 4,63
Enea Serwis  11 17,66
Enea Logistyka  2 13,9
Enea Oświetlenie 1 8,55
Enea Pomiary 1 5,5
Hotel Edison 0 0
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 3 40
Energo-Tour 0 0