Narzędzia strony

Członkostwo w organizacjach

Spółki Grupy są aktywnymi członkami organizacji pracodawców, branżowych, profesjonalnych i regionalnych. Dzięki staraniom podjętym w 2014 roku, w styczniu 2015 roku dołączyliśmy do Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

Lista inicjatyw, w których braliśmy udział w 2014 r.

Business Centre Club
Central Europe Energy Partners (do połowy 2014)
EDSO for Smart Grids
Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo
Federację Zawiązków Pracodawców Energetyki Polskiej - FZPEP
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
Izba Handlowa Izrael – Polska
Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kozienicach
Polski Komitet Energii Elektrycznej
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białystok
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radom
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych STELEN
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
Towarzystwo Obrotu Energią
Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Wielkopolska Izba Turystyczna
Wielkopolski Związek Pracodawców
Związek Pracodawców Ciepłownictwa
Związek Pracodawców Elektrociepłowni
Związek Pracodawców Elektrowni
Związek Pracodawców Energetyki
Związek Pracodawców Energetyki - ZPE
Związek Pracodawców Energetyki w Warszawie