Narzędzia strony

Każdego roku inwestujemy w odnawialne źródła energii (OZE). W 2014 roku łączna kwota wydatków wyniosła aż 1 307 000 złotych. 

OZE

Energię elektryczną uzyskujemy z następujących źródeł energii odnawialnej (w skrócie OZE): 

  • spalania i współspalania biomasy
  • elektrowni wodnych
  • farm wiatrowych
  • biogazowni

Każdego roku inwestujemy w odnawialne źródła energii (OZE). W 2014 roku łączna kwota wydatków wyniosła aż 1 307 000 złotych. Większość z nich (tj. 1 265 000 złotych) przeznaczona była na modernizację elektrowni wodnych oraz na rozwój nowych źródeł energii.

Najważniejsze inicjatywy w obszarze OZE

  • Podjęcie negocjacji w celu zakupu projektów wiatrowych oraz realizacja własnych inicjatyw. Najbardziej zaawansowane prace związane są z budową farmy wiatrowej w gminie Lubiszyn o planowanej mocy ok. 15 MWe
  • Uruchomiono biogazownię Gorzesław (1698 MWe)
  • Rozwój projektu fotowoltaicznego o mocy 1MWe. W 2014 r. uzyskano decyzję o zmianie warunków przyłączenia oraz opracowano projekt budowlany.

Zobacz jakie mamy wyniki w OZE w 2014 r.

  • Całkowita moc zainstalowana w OZE: 120,146 MWe
  • Ilość energii wytworzonej z OZE w Enea Wytwarzanie: 1 101 851,185 MWh
  • Ilość energii wytworzonej z kogeneracji w Enea Wytwarzanie: 486 663,265 MWh

Wytwarzanie przez segment OZE Enea Wytwarzanie energii elektrycznej (netto) z odnawialnych źródeł energii [GWh]

Współspalanie biomasy475,195
Spalanie biomasy 346,029
Elektrownie wodne 115,500
Farmy wiatrowe 154,663
Biogazownie 10,464
SUMA:  1101,851

Ilość spalonej biomasy przez Enea Wytwarzanie SA [Mg]

Nazwa spółkiJednostka2011201220132014
Enea Wytwarzanie Mg 219 302,8 294 658,65 243.010 747.375