Narzędzia strony

W Enea Wytwarzanie w Białymstoku zbudowano układ odzysku ciepła ze spalin kotła

Emisje

Poziom emisji dwutlenku węgla przez spółki segmentu wytwarzanie [Mg] w 2014 r.

Nazwa spółkiEmisje CO2 [Mg]Wskaźnik emisyjności
Enea Wytwarzanie 11.247.672 839 kg/MWh lokalizacja Świerże Górne
93,12 kg/GJ lokalizacja Białystok
MPEC Białystok 89.747 0,103 Mg/GJ
PEC Oborniki 14.401 -
MEC Piła 71.430 94,97 kg/GJ

Poziom emisji tlenków siarki i azotu w spółkach segmentu Wytwarzanie [Mg] w 2014 r.

2014
Nazwa spółkiSOxNOx
Enea Wytwarzanie 35.203 18.284
MPEC Białystok 132 198
PEC Oborniki 41 27
MEC Piła 120 51

Dobra praktyka: Inwestycje zmniejszające emisje

W Enea Wytwarzanie w Białymstoku zbudowano układ odzysku ciepła ze spalin kotła. Instalacja pozwala schłodzić gorące spaliny z kotła poniżej temperatury punktu rosy i doprowadzić do kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Ciepło uwolnione w procesie kondensacji pary wodnej wykorzystuje się do celów użytkowych, do podgrzania powrotnej wody sieciowej. W ten sposób wyprodukowana jest pewna ilość ciepła bez wkładu dodatkowego paliwa, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia węgla w kotłach węglowych, a tym samym do ograniczenia emisji CO2.