Narzędzia strony

Energia

Całkowite zużycie energii elektrycznej (MWh)

Nazwa spółkiCałkowite zużycie energii elektrycznej 
Enea SA 1.323,03
Enea Wytwarzanie  1.080.420,46
MEC Piła 2964,3
PEC Oborniki 629,00
MPEC Białystok 4.792.435
Enea Operator potrzeby własne Spółki – 38 009 
straty w sieci Spółki – 1 417 329
Enea Trading * brak danych
Enea Centrum** brak danych
Enea Serwis  783,4
Enea Logistyka*** 538,14
Enea Oświetlenie 172,334 (w tym 11,884 MWh z elektrowni fotowoltaicznej)
Enea Pomiary 287.1
Hotel Edison 0,228
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 466,923
Energo-Tour 514,487

* Enea Trading nie posiada własnych pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia są wynajmowane od Enea SA, Enea Wytwarzanie oraz Enea Serwis. Koszty eksploatacyjne są ujęte w kwocie czynszu.
** Enea Centrum nie prowadzi ewidencji zużycia energii, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek z Grupy oraz od firmy Rentall.
*** Enea Logistyka w niektórych  lokalizacjach nie posiada opomiarowania i koszt zużycia energii elektrycznej wliczony jest do czynszu.

Dobra praktyka: Rozwiązanie energooszczędne

W Świerżach Górnych, gdzie mieści się Enea Wytwarzanie, modernizujemy blok nr 7. Przy trwającej modernizacji zdecydowaliśmy się na wymianę wentylatorów spalin na kotle nr 7. Przed modernizacją regulacja wentylatorów odbywała się poprzez dławienie spalin na wlocie do wentylatora oraz stosowanie dwóch prędkości obrotowych silnika napędowego. Zabudowa nowych wentylatorów spalin pozwala na zaoszczędzenie ilości energii pobieranej przez silnik, co przyczynia się do zmniejszenia potrzeb własnych bloku nr 7.