Narzędzia strony

Grupa Enea

Jesteśmy jedną z największych grup energetycznych w Polsce, dysponującą najnowocześniejszym blokiem energetycznym w Europie. Wytwarzamy, dystrybuujemy i sprzedajemy energię elektryczną. Obsługujemy 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy 10 tys. pracowników. Nasza główna siedziba mieści się w Poznaniu.

Segmenty działalności

Wspiera działalność spółek zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem energią.

Grupa Enea – poznaj nas.

Struktura Grupy EneaMapa Grupa Enea

Grupa Enea składa się z podmiotu dominującego Enea i dwunastu spółek. Wytwarzaniem energii zajmuje się Enea Wytwarzanie, jej dystrybucją Enea Operator, zaś obrotem Enea Trading oraz Enea.

W skład Grupy wchodzą również spółki wspierające, jak Enea Centrum, Enea Logistyka, Enea Oświetlenie, Enea Serwis, Enea Pomiary, Hotel Edison, Annacond Enterprises, Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK i Energo-Tour.

Grupa Enea powołała również fundację korporacyjną Fundację Enea, która zajmuje się działaniami społecznymi.
Kliknij na stronę firmy by znaleźć krótki opis spółek.

Szczegółowy opis Grupy Enea na stan 31 grudnia 2014 możesz znaleźć w raporcie rocznym.

Filary nowoczesnej grupy kapitałowej

Najważniejszym dokumentem w Grupie jest Kodeks Enea, który można porównać do konstytucji. Kodeks to instrument prawny, dzięki któremu na co dzień funkcjonujemy jako jeden organizm i możemy szybko podejmować decyzje.

Grupa jest jak zespół. Musimy dobrze dobierać jego członków i ich role. Dlatego wprowadzaliśmy zmiany w strukturze Grupy. Najważniejszą z nich jest uproszczenie struktury Grupy i skoncentrowanie się na działalności podstawowej, czyli na wytwarzaniu, dystrybucji i obrocie energią. Krokiem milowym w tym kierunku jest rozwój centrum usług wspólnych, którego początkiem było powstanie rok temu Enei Centrum. Stanowi ona rodzaj „administratora”. Centrum zajmuje się obsługą m.in. kadr, finansami i księgowością, IT, logistyką, usługami prawnymi oraz obsługą Klienta.

Nasz cel: Poszczególne obszary biznesowe jak wytwarzanie, dystrybucja i obrót oraz centrum usług wspólnych są reprezentowane przez pojedyncze spółki. Wszystkie posługują się wspólnym logo Enea (z wyjątkiem Enea Operator z uwagi na rozdział sprzedawcy i dystrybutora energii) oraz działają na bazie nowej strategii marki.

Działalność Grupy wspierają systemy informatyczne. Mamy za sobą intensywny rok prac nad wdrożeniem specjalistycznych systemów informatycznych, takich jak np. SAP czy System Kompleksowej Obsługi Klienta (SKOK). Dzięki nim zwiększamy naszą efektywność.

Efektywnośc, szybkość, kontrola, koszty

Nasza działalność jest złożona i narażona na szereg ryzyk np. finansowych, rynkowych. Dlatego wprowadziliśmy zintegrowany system zarządzania ryzykiem. Obejmuje on takie obszary, jak: ryzyko korporacyjne, utrata płynności, ryzyko walutowe, kredytowe, towarowe i stopy procentowej. Kliknij w Sprawozdanie z działalności, jeśli chcesz poznać proces zarządzania ryzykiem.

Stworzenie silnych filarów Grupy było celem szerokiego projektu „Ład korporacyjny - Plan Zarządzania Grupą Kapitałową Enea”. Więcej o projekcie możesz przeczytać w poprzednim raporcie CSR lub w raporcie rocznym za 2014 r.

252 mln zł zaoszczędziła Grupa Enea w 2014 r.

Zarządzanie Grupą

Zarząd Enea jest czteroosobowy.

Zarząd Grupy Enea

Nadzór nad spółką Enea sprawuje ośmioosobowa rada nadzorcza.

Kliknij w link, jeśli chcesz przeczytać szczegółowe biogramy członków zarządu i rady nadzorczej. Regulaminy zarządu i rady nadzorczej dostępne są tutaj.

Enea na giełdach

Spółka Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 11 lutego 2014 r. można obracać wszystkimi akcjami Enea (tego dnia do obrotu trafiło 2 000 033 akcji spółki).

Akcje Enea na GPW

Ticker ENEA PW
Liczba akcji 441 442 578
Kapitalizcja* 7,33 mld zł
Udział w Indeksach* WIG: 1,16%
WIG20: 1,71%
WIG30: 1,67%
WIG-ENERG: 11,25%
WIGPL: 1,19%
WIG-DIV: 3,17%
MSCI Poland: 1,63%

*Stan na dzień 23 marca2015

Struktura Akcjonariatu ENEA

csr_3.png

Enea Trading podpisała w 2014 r. umowę z Towarową Giełdą Energii, otrzymując status Animatora Rynku. Dzięki temu Enea uzyska korzyści finansowe związane z optymalizacją kosztów zmiennych transakcji.

W 2014 r. Enea Trading została również członkiem międzynarodowej giełdy towarowej ICE Futures Europe. To jedna z największych giełd energetycznych w Europie. Zawierane są na niej m.in. transakcje na ropę, gaz, węgiel i uprawnienia do emisji CO2.