Narzędzia strony

Wyniki finansowe

Dobre wyniki finansowe i poprawa zarządzania spowodowały, że Agencja Fitch Ratings podtrzymała w kwietniu 2014 r. długoterminową ocenę ratingową spółki na poziomie BBB (w skali międzynarodowej) oraz A (w skali krajowej).

Wyniki finansowe

Skumulowana dywidenta na akcję

Jeśli interesują Cię szczegółowe wyniki finansowe za 2014 rok - przejdź do raportu rocznego.