Narzędzia strony

Zrealizowaliśmy większość z inwestycji zaplanowanych w pierwszym roku wdrażania strategii inwestycyjnej.

Inwestycje

Skala planowanych inwestycji w latach 2014-2020

20 mld zł – tyle wynoszą nakłady na zaplanowane inwestycje. Większość z nich zostanie przeznaczona na rozwój obszarów wytwarzania i dystrybucji. Ich realizacja pozwoli nam dynamiczniej się rozwijać, lepiej obsługiwać Klientów i zapewnić wzrost wartości dla akcjonariuszy Grupy. Środki na inwestycje będą pochodziły ze źródeł własnych oraz z pozyskanego finansowania dłużnego.

Nakłady Inwestycyjne Grupy Enea w latach 2014-2020 (w cenach 2013 r., bez kosztów finansowania)

Nakłady inwestycyjne

Pierwszy rok realizacji planu - wyniki

Zrealizowaliśmy większość z inwestycji zaplanowanych w pierwszym roku wdrażania strategii inwestycyjnej. Najwięcej środków przeznaczyliśmy na obszar wytwarzanie. Tutaj największe znaczenie miała realizowana zgodnie z harmonogramem inwestycja Bloku 11 w elektrowni Kozienice oraz zakup farm wiatrowych. Pozostałe środki były przeznaczone na obszar dystrybucji oraz działalności wspierającej.

Budowa nowoczesnego bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice – jesień 2014 roku

Budowa nowoczesnego bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice – wiosna 2015 roku

Blok 11 to 

  • Największy w Europie blok energetyczny opalany węglem kamiennym
  • Jednostka całkowicie niezależna, posiadająca własną infrastrukturę
  • Nowy blok oznacza zwiększenie o 1/3 mocy Elektrowni Kozienice
  • Blok nr 11 pozwoli zniwelować niedobory energii na rynku
  • Niskie koszty eksploatacji i koszty zużycia paliw, niska awaryjność
  • Prace są precyzyjnie zaplanowane i realizowane zgodnie z planem
  • Blok spełnia zaostrzone wymogi emisyjne

Nakłady inwestycyjne [mln zł]

Nakłady inwestycyjne [mln zł]20132014ZmianaZmiana %Plan 2015
Wytwarzanie 1.265 1.832 567 45% 2.509
Blok 11 969 1.096 127 13% 1.587
OZE 16 13 (3) -19% 418
Dystrybucja 900 826 (74) -8% 899
Wsparcie i inne 29 91 62 214% 125
Razem 2.195 2.749 554 25% 3.558

Inwestycje zrealizowane w 2014 r.

WytwarzanieDystrybucja
Modernizacja bloków nr 4 oraz nr 10 Budowa linii napowietrznej 110 kV w relacji Lubiechnia Wielka-Sulęcin
Modernizacja składowiska żużla i popiołu Przebudowa linii napowietrznej 110 vK relacji Niechorze-Skrobotowo oraz Pomorska-Załom
Odbiór elektrowni Gorzesław o mocy zainstalowanej 1,6 MW Budowa GPZ Ujście, GPZ Redlica oraz GPZ Babimost
Przejęcie 86,36% udziałów spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku Przebudowa GPZ Warlubie, GPZ Braniborska, GPZ Wawrów oraz GPZ Osowa Góra