Narzędzia strony

Opracowany w 2013 roku "Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Enea” zawiera standardy postępowania przyjęte w Grupie Enea.

Standardy etyczne

Wartości firmowe

Nasza działalność opiera się na czterech wartościach: uczciwość, kompetencja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo. Wartości zostały wyłonione w drodze warsztatów i głosowania przez pracowników. Są opisane w Kodeksie etyki.

image013.jpg

Jeśli chcesz zobaczyć filmy promujące Kodeks etyki i dowiedzieć się więcej o samym dokumencie i etyce, kliknij w zakładkę.

Kodeks etyki

Kodeks etyki

Opracowany w 2013 r. „Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Enea” zawiera standardy postępowania przyjęte w firmie. Jasno określa, jakie wartości i postawy mają cechować pracowników Grupy Enea.

Wszyscy pracownicy otrzymali kodeks w wersji drukowanej, a jego wdrożenie wsparł udostępniony w intranecie cykl szkoleń e-learningowych. Przeprowadzono również szkolenia dla nowozatrudnionej kadry.

Kodeks etyki uzupełniają dokumenty:

  1. Regulamin Prawyborczy kandydatów na Członków komisji ds. Kodeksu Etyki
  2. Regulamin Wyborczy członków komisji ds. Kodeksu Etyki
  3. Regulamin Komisji ds. Kodeksu Etyki

Zgłaszanie nieprawidłowości

W Grupie funkcjonuje trzyosobowa Komisja etyki, której członkowie zostali wybrany przez pracowników w powszechnych wyborach . Można do niej zgłaszać wszelkie wątpliwości oraz nieprawidłowości.

Stworzyliśmy specjalną zakładkę na stronie enea.pl poświęconą etyce i kodeksowi, która jest dostępna nie tylko dla pracowników, ale dla wszystkich interesariuszy. Dzięki formularzowi online każdy może zgłosić Komisji etyki wątpliwość etyczną lub nieprawidłowość.