Narzędzia strony

Jesteśmy ekspertami w zakresie energii.

Edukacja

Dzielimy się wiedzą

W Enei pracują fachowcy. Jesteśmy ekspertami w zakresie energii. Dlatego dzielimy się podczas konferencji i spotkań branżowych.

Przykłady:

  • Konferencja „Zarządzanie inteligentnymi budynkami - Digital Home" organizowana przez GLOBENERGIA, podczas której nasi eksperci mieli wykład nad temat „System fotowoltaiczny na potrzeby własne budynku-od projektu do wykonania”.
  • „Targi Więcej Światła” w Kołobrzegu, gdzie edukowaliśmy przedstawicieli samorządów w kontekście nowych rozwiązań energetycznych wprowadzanych na rynek.

Edukacja z partnerami

Wiemy, że w zakresie edukacji możemy osiągnąć więcej, pracując razem. Dlatego program na rzecz bezpieczeństwa dzieci „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka” realizowany był w ramach wspólnych działań profilaktycznych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Polskiej Spółki Gazownictwa i Enei Operator.

Enea Operator brała również udział w projekcie „Ekokreatywni” skierowanym do małych i średnich firm.

Edukacja poprzez media

Nasze spółki starają się dotrzeć do Klientów w każdy możliwy sposób:

  • Poprzez prasę np. PEC Oborniki publikowała artykuły w lokalnej prasie skierowanej do mieszkańców Obornik
  • Poprzez cykl audycji „Z prądem na ty” w Radio Merkury (Enea Operator)
  • Poprzez ulotki informacyjne, magazyn, materiały filmowe, telewizyjny program poradnikowy (np. MEC Piła)
  • Poprzez targi branżowe (np. Enea Oświetlenie)
  • Poprzez stronę internetową e-bhu.pl czy profil na Facebooku.

Akcja edukacyjna dla Klientów „Sprawdź kto”.

Enea realizowała również ogólnopolską kampanię edukacyjno - informacyjną skierowaną do Klientów indywidualnych, ostrzegającą przed nieuczciwymi sprzedawcami prądu, wprowadzającymi celowo Klientów w błąd. Akcja miała na celu uświadomienie konsumentom ich praw na tym rynku i promowanie uczciwych zasad biznesowych. Jest kontynuowana w 2015 r.

W 2014 r. w prasie ukazały się ogłoszenia ostrzegawcze oraz artykuły prasowe uczące Klientów, jak uniknąć podpisania niekorzystnej umowy, w szczególności przy zmianie sprzedawcy. Kampania była prowadzona na łamach prasy lokalnej. Organizatorem wiosennej akcji było Towarzystwo Obrotu Energią (TOE), a Patronat objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Kampanię edukacyjno-informacyjną wsparli najwięksi gracze na polskim rynku energii elektrycznej: PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, Enea, Grupa Energa i RWE Polska.

W ramach indywidualnych działań Enea zrealizowała kolejną odsłonę kampanii edukacyjnej - w październiku 2014 roku. W prasie lokalnej ukazującej się na terenie działalności Grupy Enea opublikowano nowe ogłoszenia ostrzegawcze i artykuły prasowe, uzupełnione o kolejne zidentyfikowane i zgłoszone przez Klientów przykłady nieuczciwych praktyk.

Również w czwartym kwartale, Enea przeprowadziła bezpośrednią akcję edukacyjną dla mieszkańców jednej z poznańskich spółdzielni mieszkaniowych. Doradcy z Enei wyjaśniali uczestnikom zorganizowanego przez zarządcę budynków festynu zagrożenia związane z procesem zmiany sprzedawcy prądu i informowali, jak się przez nimi uchronić. W blokach należących do spółdzielni dystrybuowano plakaty i ulotki informacyjne.