Terminy zaczynające się na literę T

TPA

(Third-part access) - polega na udostępnieniu przez operatora infrastruktury sieciowej osobom trzecim w celu dostarczenia energii klientom strony trzeciej.