Narzędzia strony

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Zapraszam Państwa do lektury Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Enea za 2014 rok. Już po raz czwarty raportujemy nasz wpływ społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

Jesteśmy jedną z największych firm branży energetycznej w Polsce. Decyzje, które podejmujemy, wpływają nie tylko na jakość życia milionów naszych Klientów, ale także na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Transparentność i rzetelna analiza kwestii odpowiedzialnego biznesu są jednym z przejawów i naturalnych konsekwencji obranego przez nas kierunku stałego doskonalenia i dynamicznego rozwoju Grupy Enea.

We wszystkich naszych działaniach mamy na uwadze trwały rozwój wartości Grupy Enea. Oznacza to umocnienie jej roli jako odpowiedzialnego, przyczyniającego się do wzrostu jakości życia Polaków partnera pozytywnych zmian gospodarczych, zgodnych z kluczowymi zasadami zrównoważonego rozwoju.

Gruntownie przebudowaliśmy naszą organizację. Wzmocniliśmy wewnętrzne systemy zarządzania oraz efektywnie wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów. Już w pierwszym roku realizacji nowej strategii korporacyjnej stworzyliśmy jednolity organizm gospodarczy, który skutecznie działa na rynku. Wdrożyliśmy także nowy, zintegrowany system zarządzania ryzykiem. Jest to szczególnie cenna inwestycja w systemy zarządzania, która znacząco ułatwia nam m.in. analizę obecnych i przyszłych trendów wpływających bezpośrednio na kondycję i oczekiwania wobec naszej branży.

Silna, zdrowa konkurencja, efektywność i optymalizacja kosztów, polityka energetyczna i klimatyczna Polski oraz Europy, rosnące potrzeby energetyczne oraz niezawodność dostaw energii – to kluczowe wyzwania, które śmiało podejmujemy.

W Kozienicach budujemy wyjątkowy na skalę światową, nowoczesny blok energetyczny. Zwiększamy nasz portfel źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych. Przebudowujemy sieci energetyczne w północno-zachodniej Polsce. Rozwijamy skierowaną do Klientów ofertę i udoskonalamy jakość obsługi. Dzięki temu, że codziennie odpowiadamy na ich potrzeby, cieszymy się coraz większym zaufaniem Klientów.dpowiedzialnie włączyliśmy się w gruntowną przebudowę polskiej energetyki. Racjonalnie rozwijamy nasze moce wytwórcze i unowocześniamy sieci dystrybucyjne. Stawiamy na najlepsze już istniejące technologie, szukając innowacji także tu, w Polsce.

Zmieniamy się, by jak najlepiej dbać o świat naszych Klientów. Enea to dziś firma nowoczesna, innowacyjna i odważnie patrząca w przyszłość.

Krzysztof Zamasz

Prezes Zarządu Enea SA