Narzędzia strony

Kalendarium 2014

STYCZEŃ

 • Właściciela zmieniły akcje stanowiące 18,67% kapitału spółki Enea, sprzedane 22 stycznia przez Vattenfall AB. Przeprowadzony proces potwierdził, że Enea jest dobrą inwestycją dla uznanych polskich i zagranicznych inwestorów finansowych.
 • Enea podpisała 28 stycznia z PKO BP oraz Pekao S.A. umowę zapewniającą dostęp do dodatkowego finansowania w kwocie do 700 mln zł. A Klienci Grupy Enea będą mogli realizować bezpłatne wpłaty gotówkowe w ponad 3 400 placówkach PKO BP i Pekao S.A.
 • Zgodnie ze strategią korporacyjną na lata 2014-2020, powołano Enea Centrum, która pełni funkcję centrum usług wspólnych. Na początku 2014 roku Enea Centrum przejęła cały departament finansowo-księgowy spółki Enea.

LUTY

 • Enea Wytwarzanie została laureatem konkursu „Jakość roku 2013” w kategorii „eko”. Wyróżnienie zostało przyznane za inwestycje prowadzone w celu minimalizowania wpływu działalności elektrowni w Kozienicach na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości emisji pyłu, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu, a także dostosowanie do wymogów związanych z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (IED), w sprawie emisji przemysłowych.

MARZEC

 • W prestiżowym rankingu międzynarodowej organizacji Superbrands, Enea została uznana za jedną z najsilniejszych marek biznesowych w kategorii: „Energia” oraz za markę najchętniej polecaną przez Klientów.
 • Enea Operator uruchomiła mailowy system powiadamiania o nieplanowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej na obszarze obsługiwanym przez spółkę. Nowy serwis informacyjny dedykowany jest jednostkom samorządu terytorialnego, które chcą otrzymywać komunikaty na temat sytuacji awaryjnych o zasięgu lokalnym.

KWIECIEŃ

 • Agencja Fitch Ratings podtrzymała 30 kwietnia długoterminową ocenę ratingową nadaną spółce w kwietniu 2011 r. na dotychczasowym poziomie BBB (w skali międzynarodowej) i A (w skali krajowej). Perspektywa ratingów jest stabilna. Stabilny rating nadany przez prestiżową agencję potwierdza wysoką wiarygodność Enei w oczach międzynarodowych instytucji finansowych.
 • Prezes zarządu Enea został laureatem prestiżowego konkursu Liderzy „Świata Energii,” w kategorii Człowiek Roku. Krzysztof Zamasz zyskał uznanie Kapituły za wkład w rozwój polskiej energetyki, przekształcenia Grupy Enea i wygenerowanie jej nowego DNA (nadanie nowego kształtu organizacyjnego i funkcjonalnego, zorientowanego na rynek i Klienta).

MAJ

 • Umowa programowa, podpisana 15 maja z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pomoże spółce w finansowaniu bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych Grupy. Środki zostaną wykorzystane m.in. na dostosowanie funkcjonujących bloków w kozienickiej elektrowni do wymogów środowiskowych oraz na projekty akwizycyjne w segmencie kogeneracji i OZE. Umowa dotyczy emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł.
 • Prezes Enei Krzysztof Zamasz uzyskał od anglojęzycznego miesięcznika „Polish Market” tytuł „Zdobywcy Roku 2014”.

CZERWIEC

 • Enea podpisała 30 czerwca z bankami: PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao S.A. i mBankiem umowę dotyczącą programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. Pochodzące z przyszłych emisji środki będą wykorzystywane przez spółkę na realizację inwestycji opisanych w strategii korporacyjnej oraz na finansowanie bieżącej działalności podmiotów z Grupy.
 • Enea znalazła się w gronie firm, które w najskuteczniejszy sposób przyczyniają się do rozwoju polskiego sportu, uzyskując tytuł Mecenasa Sportu Wolnej Polski.
 • Enea Wytwarzanie ogłosiła przetarg, w wyniku którego powstanie Farma Wiatrowa Baczyna. Inwestycja ma zakończyć się w 2017 roku.
 • Enea uruchomiła ważne dla województwa lubuskiego inwestycje energetyczne. Główny Punkt Zasilania w Babimoście oraz linia 110 kV Lubiechnia Wielka–Sulęcin zwiększą możliwości przyłączenia nowych Klientów, poprawią parametry jakości dostarczanej energii oraz pewność zasilania w regionie.

LIPIEC

 • Grupa Enea zaprosiła pracowników do współtworzenia Kodeksu Wartości. Wszyscy pracownicy mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat zasad, którymi będzie kierowała się Grupa, poprzez ankietę online.
 • W ramach centralizacji w Grupie Enea obszaru wydruku i dostarczania korespondencji masowej zakończono projekt dotyczący utworzenia w Enea Centrum tzw. „Centrum Korespondencji Masowej”. Szacuje się, że pozwoli to zaoszczędzić Grupie w ciągu 3 lat ponad 20 mln zł. Koszty usług wydruku i dostarczania korespondencji spadną średnio o 35 proc.

SIERPIEŃ

 • Od początku sierpnia Klienci indywidualni mogą korzystać z nowego produktu – ENERGIA Z KONTEM. Nowy produkt daje gwarancję stałej ceny energii przez kolejne 20 miesięcy, a także prawo do 15 proc. zwrotu kosztów od zapłaconego rachunku za energię elektryczną (do 200 zł w okresie obowiązywania umowy).
 • Uruchomiono linię 110kV Pomorska – Załom będącą jedną z trzech odcinków linii wysokiego napięcia relacji Dąbie – Pomorska – Załom – Goleniów. Poprawiono tym samym bezpieczeństwo energetyczne w Zachodniopomorskiem.

WRZESIEŃ

 • Enea kupiła od PGE Polskiej Grupy Energetycznej 10% udziałów w spółce celowej PGE EJ 1 Sp. z o.o. – odpowiedzialnej za przygotowanie i wybudowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe. Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna TAURON Polska Energia oraz KGHM Polska Miedź zawarły 3 września umowę wspólników. 8 października Prezes UOKiK wydał bezwarunkową zgodę, która umożliwia realizację tego porozumienia.
 • W spółkach Grupy Enea obyły się wybory na członków Komisji etyki poprzez dedykowaną elektroniczną platformę. Każdy pracownik mógł oddać jeden głos, wskazując osobę spośród kandydatów wyłonionych w prawyborach.
 • Enea Wytwarzanie po zatwierdzeniu przez UOKiK objęła 86,36% udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Wcześniej Enea była właścicielem głównego producenta ciepła dla miasta, Elektrociepłowni Białystok. Teraz przejęła również odpowiedzialność za jego dostarczanie mieszkańcom miasta.

PAŹDZIERNIK

 • Z początkiem października Grupa Enea zakończyła budowę nowoczesnego ładu korporacyjnego. Decyzją zarządu Enea od 1 października rozpoczęły prace nowe komitety i piony zarządcze. Najważniejszym celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie podejmowania decyzji i ich wykonywania w skali całej Grupy Enea.
 • Na początku października Enea rozpoczęła dostawy gazu dla swoich pierwszych Klientów. Spółka oferuje gaz w formule dual-fuel, czyli w połączeniu z energią elektryczną. Dzięki temu może zaproponować swoim Klientom bardzo atrakcyjne warunki handlowe i wzmocnić swoją pozycję na rynku. Oferta skierowana jest do firm i odbiorców indywidualnych.
 • 21 października rozpoczęła prace nowo powołana Komisja etyki, w składzie: Anna Sobańska (Przewodnicząca), Tadeusz Dachowski oraz Janusz Śniadecki (Członkowie).
 • Enea Trading, odpowiedzialna w Grupie Enea za handel hurtowy, uzyskała członkostwo w międzynarodowej giełdzie towarowej ICE Futures Europe. Jest to jedna z największych giełd energetycznych w Europie. Zawierane są tam między innymi transakcje na ropę, gaz, węgiel i uprawnienia do emisji CO2.
 • Enea wygrała przetarg rozpisany przez grupę zakupową pod przewodnictwem Miasta Poznań. Zgodnie z podpisana umową w 2015 roku firma sprzeda w sumie 238 GWh energii elektrycznej gminom, instytucjom i firmom z Poznania i okolic. W ten sposób, po kilku latach przerwy, Enea wróciła do współpracy biznesowej ze stolicą Wielkopolski.

LISTOPAD

 • Podczas konferencji zorganizowanej przez ING Securities w Warszawie przedstawiciele polskich i zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych pozytywnie ocenili zmiany w Enei. Kluczową przesłanką były efekty programu, dzięki któremu już po pierwszych trzech kwartałach zredukowano koszty aż o 124 mln zł.

GRUDZIEŃ

 • Grupa Enea sfinalizowała proces przygotowania do wdrożenia od 1 stycznia 2015 r. elektronicznego obiegu dokumentów. W pierwszej kolejności będą z niego korzystać największe spółki Grupy: Enea, Enea Operator, Enea Wytwarzanie, Enea Trading i Enea Centrum. E-obieg dotyczyć będzie dokumentów zobowiązaniowych, a w kolejnych całej korespondencji przychodzącej.
 • Nakłady inwestycyjne Enea Operator zostały zaplanowane na blisko 892 mln zł w 2015 i 872 mln zł w 2016.
 • Zakończono etap organizacji centrum usług wspólnych w zakresie usług finansowo – księgowych, IT, obsługi Klientów oraz wdrożono od 1 stycznia 2015 r. w tych obszarach nowy, bardziej efektywny model operacyjny. W efekcie powyższych działań w Grupie Enea przeniesiono do spółki Enea Centrum takie funkcje wsparcia, jak: obsługa Klientów, IT, finanse i księgowość, HR, logistyka oraz koordynacja usług prawnych.